Ukoliko može netko u Rude sa Capanom može se priključiti