• Najčešće greške sa seminara 2007 - Seferović, stručna tema sa PS 15.10.2007
  • Osnovne smjernice za izvođenje bacanja - Merkaš, stručna tema sa PS 19.11.2007
  • Suci - Pavošević, stručna tema sa PS 15.10.2008
  • Bez naslova - Tor, stručna tema sa PS 17.11.2008
  • Kružni napadač - Petković, stručna tema sa PS 15.12.2008
  • Zapisničar i mjeritelj vremena - stručna tema sa PS 16.02.2009