-ZBOR RUKOMETNIH SUDACA ZAGREB

Veprinačka 16, Zagreb
OIB: 06067107758
IBAN: HR6523600001101553413

Domjenak će se održat u petak 16.12.2011. od 19 - 24 sata u caffeu EL Padrino Metalčeva ulica nasuprot hotelu Panorama. Kotizacija je 50,00 KN po osobi ( tri pića + zakuska ). Za sve informacije obratite se gosp. Ahmedu Njuhoviću na mob: 095/8991462
Obavještavaju se suci koji su položili sudački ispit 2010. godine da prijave odsuđene utakmice ( najmanje 30) kako bi mogli biti promovirani u suce 1. kategorije.

Zimski seminar za suce i nadzornike Premijer, 1.,2. i 3. lige iz Regije Centar održat će se u petak 06.01.2012. u SAVA SPORT CENTRU u Sesvetama od 09.00 - 14.00 sati. Kotizacija za seminar iznosi 100,00 KN za sve lige. Detaljan raspored seminara bit će objavljen naknadno.

Poštovani budući kolege,

ovim vas putem pozivam na sastanak vezan uz vaše zanimanje za tečaj novih rukometnih sudaca.
Prvi sastanak će biti 24.11.2011.(četvrtak) na bazenu Utrine, Balotin prilaz b.b. s početkom u 18,00 sati. Ulaz sa sjeverne strane bazena.
Na prvom sastanku ćete biti upoznati sa planom i programom seminara te općenitim pravima i obvezama u sklopu Zbora sudaca Zagreb.
Raspored slijedećih sastanaka: 28.11. - 1.12.2011 od 20,00-22,00 h. u istim prostorima na bazenu Utrina.
Kotizacija za seminar je 200,00 kn.
Ako imate još zainteresiranih prijatelja, slobodno dođu na seminar.
U slučaju bilo kakvih pitanja, slobodno mi se obratite.
Sve obavijesti vezano uz Zbor sudaca Zagreb nalaze se na adresi http://www.zrsz.hr/
Lijep pozdrav
tajnik Zbora rukometnih sudaca Zagreb
U prilogu je dopis UHRS-a. Molim Vas da se pridržavate naputaka.

Uplata licenci za suce i nadzornike, Premijer, 1., 2. i 3. lige vrši se direktno na račun UHRS-a 2392007-1100029090 u visini 1. pristojbe, uplatiti do 15.11.2011. Premijer i 1. liga 900,00 kn, 2. liga 450,00 kn, 3. liga 300,00 kn. U model upisati 02, u poziv na broj: broj svoje licence.

Suci i nadzornici županijske i kadetskih liga, te zapisničari i mjeritelji vremena moraju donijeti 50,00 kn za licence gosp. Rudolfu Vidoviću do 12.11.2011. koji će onda uplatu izvršiti na račun UHRS-a.

Uplata licenci za suce i nadzornike, Premijer, 1., 2. i 3. lige vrši se direktno na račun UHRS-a 2392007-110029090 u visini 1. pristojbe, uplatiti do 15.11.2011. Premijer i 1. liga 900,00 kn, 2. liga 450,00 kn, 3. liga 300,00 kn. U model upisati 02, u poziv na broj: broj svoje licence.

Suci i nadzornici županijske i kadetskih liga, te zapisničari i mjeritelji vremena moraju donijeti 50,00 kn za licence gosp. Rudolfu Vidoviću do 12.11.2011. koji će onda uplatu izvršiti na račun UHRS-a.

OBAVIJEST SLUŽBENIM OSOBAMA
Premijer, 1. HRL, 2. HRl i 3. HRL
Poštovani,
Kontrolom dokumentacije koja se šalje u Uredovnicu, a vezano uz obračun troškova, uočeno je da pojedine službene osobe napladuju troškove na koje nemaju pravo.

Upozoravamo članove Udruge hrvatskih rukometnih sudaca da se kod obračuna troškova vode isključivo relevantnim podatcima, te da kod obračuna koriste stvarno utrošeno vrijeme na putu, najkrade putne pravce, te da sukladno tome i obračunavaju troškove puta i dnevnice.

Svi koji se nede pridržavati navedenih normi bit de najstrože sankcionirani.

S poštovanjem,
Zdravko Golub Josip Posavec, v.r.
Tajnik UHRS-a Predsjednik UHRS-a

NADZORE SA ŽUPANIJSKE LIGE SLATI NA ADRESU: ANTO JOSIĆ, JANA SIBELIUSA 6 10000 ZAGREB
NADZORE SA KADETSKIH LIGA SLATI NA ADRESU: IVAN TOPLAK, BORČEC 78 10090 ZAGTREB
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction